Aldrig før har så mange unge besøgt Det Kongelige Teater

For tredje gang i teatrets 275-årige historie rundede billetsalget en halv million solgte billetter.

Samtidig voksede teatrets turné-aktiviteter, og antallet af unge der går i Det Kongelige Teater er rekordhøjt.

”Det er skønt at konstatere, at Det Kongelige Teater ikke bare har ualmindelig godt fat i publikum i de tre huse, men også har stor succes med en omfattende turnévirksomhed i hele landet, hvor stadig flere oplever teatrets mange aktiviteter,” siger bestyrelsesformand Lars Barfod.

”Som bestyrelse er vi optaget af at sikre, at teatret fortsætter med at levere kunst af højeste karat, og stadig når flere målgrupper.

Det Kongelige Teater er, og skal fremadrettet være, en bærende kulturinstitution for hele Danmark, derfor er det også opløftende at opleve publikums opbakning, ikke mindst blandt de unge.”

2023 blev et år med en række markante forestillinger på Det Kongelige Teater. Bl.a. kan nævnes den Reumert-vindende mammutforestilling Arven i Skuespilhuset, Danmarkspremieren på balletten The Dante Project, Det Kongelige Kapels 575 års jubilæumskoncerter og Tjajkovskijs opera Eugen Onegin med teatrets kommende chefdirigent, Marie Jacquot.

Med forestillingen Ragnarok i Dyrehaven gjorde teatret historierne fra den nordiske mytologi levende for et kæmpe publikum, og med teatrets gratis børneunivers Postyrium blev mere end 26.700 gæster i 14 byer fra Rønne til Esbjerg inviteret ind i scenekunstens og den klassiske musiks magi.

Fakta

  • Med 503.910 solgte billetter i 2023 til egne forestillinger ekskl. turné, rundede teatret for andet år i træk mere end en halv million tilskuere.
  • Næsten hver femte billet gik til unge under 25 år. I sæsonen 2015/2016 solgte teatret 73.708 billetter til unge, i 2022/2023 er det tal steget til 124.423 billetter.
  • Herudover fortsatte teatrets mange aktiviteter ude i landet med hele 146 turné-dage. I 2018 havde Det Kongelige Teater i gennemsnit en aktivitet hver femte dag et sted i Danmark, i 2023 er aktivitetsniveauet vokset til hver tredje dag.
  • Publikumstilfredsheden i 2023 var den højeste, som nogensinde er målt på teatret.

”2023 har været et år med vigtige kunstneriske resultater for Det Kongelige Teater. Det er jeg glad for, at både publikum og anmeldere har kvitteret for. Siden vi begyndte at måle, er scoren for feedback fra publikum om forestillingernes kvalitet på tværs af alle forestillinger i 2023, den bedste nogensinde,” siger teaterchef Kasper Holten. ”Og det er vigtigt at notere sig, at med en større bredde i vores repertoire, tiltrækker vi også flere forskellige mennesker til kunsten.”

Teatret opnåede igen i 2023 en stærk opbakning fra en række fonde og sponsorer, som muliggjorde det høje kunstneriske ambitionsniveau i en række af årets vigtige projekter.

Økonomisk endte teatret med et mindre underskud på 1,5 mio. kr., svarende til 0,2% af den samlede omsætning på 934,9 mio. kr. Teatret skal som statsinstitution søge at komme så tæt på et 0-resultat som muligt for hvert kalenderår.